3 iunie 2012

CAESAR HiTech

reuneşte antreprenori, cercetători şi experţi în domeniul IT şi securitate cibernetică.

Idei şi Soluţii inovatoare

Liga Studenţilor Români din Străinătate anunţă organizarea primei ediţii din seria colocviilor derulate în cadrul Centrului pentru Acces la Expertiza Studenţilor şi Absolvenţilor Români (CÆSAR) dedicate dimensiunii de antreprenoriat şi de inovaţie în avangarda științei şi tehnicii în diverse domenii de activitate.

Grup-țintă și obiective. CÆSAR HiTech își propune să aducă la aceeași masă de discuții actori din sfera IT şi securitate cibernetică – tineri antreprenori, cercetători, experţi, reprezentanţi ai mediului privat şi persoane cu rol decizional sau de conducere din industriile științelor tehnice,pentru definirea unei strategii de dezvoltare a României în aceste două domenii de inovaţie si cu potenţial ridicat.

Context. Sfera tehnologiei şi informaţiei şi cea a securităţii cibernetice sunt foarte dinamice, în continuă dezvoltare, şi aduc în prim plan schimbări fundamentale ale modelelor de producţie şi distribuţie, condiţiilor comerciale, ocupării forţei de muncă şi vieţii cotidiene. Aceste domenii au dovedit un potenţial disruptiv prin introducerea tehnologiilor informatice în aproape toate sectoarele societăţii contemporane. Vizând aceste considerente, CÆSAR HiTech îşi propune conturarea unor direcţii de dezvoltare a României în aceste domenii de inovaţie şi cu un grad de importanţă strategică ridicată prin identificarea şi stabilirea unor politici coerente pe cercetare şi inovaţie.

Invitaţi. Antreprenori, cercetători în domeniile IT sau securitate cibernetică, tineri cu abilităţi şi competenţe deosebite în aceste două domenii, precum si actori din mediul privat—reprezentanţi ai companiilor de IT şi securitate cibernetică active pe piaţa românească, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi de stat şi factori de decizie în aceste domenii vor fi invitaţi să contribuie la alcătuirea strategiei de dezvoltare a domeniilor IT şi securitate cibernetică din cadrul sesiunilor plenare CÆSAR HiTech.

Concluziile grupurilor de expertiză Tehnologia Informaţiei (IT) şi Securitate Cibernetică (CYBER) din cadrul CÆSAR HiTech reprezintă un prim pas important în această direcţie prin materializarea acestora în proiecte concrete de impact pe termen mediu şi lung.

Rezultate şi continuitate. La finalul evenimentului, prin identificarea principalelor direcţii de dezvoltare a României în cele două sectoare de către grupul de experţi în domeniul IT şi securitate cibernetică, va rezulta un raport ce va conţine modalităţile în care aceste direcţii pot fi implementate, urmând să fie distribuit către factorii de decizie relevanţi. Pe termen lung, tinerii participanţi vor fi integraţi în programul Rampa de Lansare CÆSAR (unde pot, fi invitaţi periodic la evenimente deschise CÆSAR, pot fi conectaţi cu un mentor mai în vârstă, sau pot fi invitaţi, în funcţie de nivelul lor de expertiză, să participe ca şi asistenţi în proiecte de cercetare).

Persoană de contact

Diana Arhir

Project Manager CAESAR HiTech

[email protected]

0728168043

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu