3 martie 2011

Institutul European din România organizează training despre achiziţiile publice

Institutul European din România organizează un program de specializare autorizat CNFPA despre achiziţiile publice.

Pentru cei interesaţi, iată câteva informaţii despre program.

Obiectivele trainingului:
Cursul oferă participanţilor informaţii detaliate cu privire la procesul achiziţiilor publice în România. Ca urmare a programului de formare cursanţii vor:
- cunoaşte legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
- înţelege procesul achizitiilor publice
- cunoaşte etapele procesului de atribuire
- dobândi cunoştinţele necesare aplicării procedurilor de atribuire.

Cui se adresează:
Cursul are drept scop asigurarea unei pregătiri de bază pentru cei implicaţi în activitatea de achiziţii publice, furnizând informaţii esenţiale pentru derularea procedurilor de atribuire.
Condiţie minimă de acces - studii superioare.

Tematica
- Legislaţie
- Cadrul instituţional
- Procesul achiziţiilor publice
- Planificarea
- Procedurile de atribuire
- Modalităţile speciale de atribuire
- Documentaţia de atribuire
- Deschiderea şi evaluarea ofertelor
- Atribuirea contractului de achiziţie publică
- Căile de atac
- SEAP – prezentare practică - organizarea procedurilor de achiziţie publică prin mijloace electronice

Formatori
Alina Brustureanu, expert şi trainer în numeroase proiecte adresate administraţiei publice centrale şi locale în ceea ce priveşte achiziţiile publice: legislaţie, achiziţii publice de servicii, bunuri şi lucrări şi managementul contractelor de lucrări şi servicii, proceduri, implementare, monitorizare, audit. Dna. Brustureanu a participat atât în calitate de membru specialist în comisii de evaluare a ofertelor pentru toate tipurile de proceduri de achiziţie, cât şi la elaborarea de documentaţii de atribuire. Dna. Brustureanu a participat la elaborarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia „Expert achiziţii publice”.
Adina Popescu este expert in achiziţii publice şi trainer în numeroase proiecte adresate administraţiei publice centrale şi locale. În cei cinci ani petrecuţi în administraţia publică centrală a dobândit o experienţă însemnată în domeniul achiziţiilor publice şi al derulării procedurilor de achiziţie publică prin mijloace electronice. Dna. Popescu a participat în calitate de membru specialist în dezvoltarea functionalităţii tehnice în cadrul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice – SEAP.

Perioade
Sesiunile planificate pentru anul 2011 se vor desfăşura în următoarele perioade:
- sesiunea I 14 - 18 martie – program pilot (oferit la tariful de 650 RON)
- sesiunea a II–a 16 - 20 mai
- sesiunea a III–a 3 - 7 octombrie
- sesiunea a IV–a 21 - 25 noiembrie

Locul desfăşurării:
Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile organizate pentru publicul larg se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4, sau la sediul solicitantului.
Tariful este de 850 RON, cu excepţia programului pilot oferit promoţional la 650 RON.
Se oferă reduceri ale tarifului în următoarele situaţii:
- pentru fiecare instituţie care înscrie minim 2 participanţi, cel de-al 3-lea beneficiază de o reducere de 50%, reducere din tariful cursului, iar pentru minim 3 participanţi înscrişi, al 4-lea are asigurat un loc gratuit;
- pentru înscrieri cu 2 săptămâni înainte de începerea cursului – reducere 10%;
- pentru persoanele care au participat la minim 2 cursuri (contra cost) – reducere 15%;
- pachetul programelor Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene şi Expert achiziţii publice este oferit la tariful de 1350 RON
Reducerile NU se cumulează.


Diploma de absolvire: cursul se va finaliza cu un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
La absolvire se va elibera ca anexă a certificatului de absolvire şi un supliment descriptiv în care sunt menţionate competenţele dobândite.
Important: Costul cursului autorizat CNFPA se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.
Informaţii suplimentare şi înscrieri pe site: http://www.ier.ro/index.php/site/programe_in_curs/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu