28 septembrie 2011

Forumul România Jună – Idei pentru dezvoltarea României în 10 domenii prioritare

Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) publică astăzi primele trei dintre sintezele dezbaterilor celor 10 grupuri de lucru din cadrul Forumului „România Jună”, organizat în perioada 12-14 August a.c., cu sprijinul Băncii Naţionale a României (BNR).

Cadru de organizare. Forumul „România Jună” a adus împreună peste 200 de tineri studenți şi absolvenți români cu calificări deosebite – din țară și din străinătate – alături de profesioniști consacrați. Participanții au analizat și dezbătut posibile direcţii de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung pentru România în 10 domenii prioritare , asumându-şi, cu această ocazie, un rol activ în promovarea acestora. Rezultatele celor trei zile de dezbateri vor fi publicate periodic sub forma unor sinteze ce redau într-o formă simplificată principalele aspecte abordate la Forum și concluziile fiecărui grup de expertiza. Primele trei dintre cele zece sunt publicate astăzi și fac subiectul comunicatului de față.

Responsabilitatea generaţiei actuale. Pe lângă identificarea de probleme şi formularea de soluţii, dezbaterile au vizat și responsabilizarea tinerilor prin delimitarea unor modalități concrete de implicare în proiecte de dezvoltare a celor 10 domenii prioritare. Propunerile – incluzând și proiecte asumate – se găsesc la finalul fiecărei sinteze.

Sintezele dezbaterilor în 3 domenii de dezvoltare. Seria publicării în formă simplificată a discuțiilor și a concluziilor din cadrul celor 10 grupuri de lucru începe cu un set de trei sinteze pentru următoarele domenii de dezvoltare:

Democrație și Justiție (DEJ), Educație (EDU) și Tehnologie și Antreprenoriat (TECH). Sintezele integrale sunt disponibile pe site-ul Forumului „România Jună” (http://www.romania-juna.eu/dezbatere/) şi vor fi dezbătute public în mediul online, după ce concluziile celor 10 grupuri de expertiză vor fi publicate integral. Forumul se prezintă , astfel, drept o platformă deschisă de idei practice, de natură să influenţeze agenda publică românească pe termen scurt, mediu şi lung.

Democraţie şi Justiţie (DEJ). Pe parcursul celor trei zile de dezbateri, grupul de expertiză a reflectat asupra modalităților posibile și viabile de punere în practică a unei aspirații pe termen lung ce înglobează trei deziderate: participarea cetățenească activă, accesul fiecăruia la o justiție efectivă și funcționarea eficientă a instituțiilor publice. Având în vedere aceste priorități, membrii grupului DEJ au formulat soluții, au stabilit măsuri practice și au programat acțiuni de cercetare, de propuneri de măsuri și promovare a propunerilor în sprijinul realizării soluțiilor. Aceste activități vor putea fi derulate de către cei interesaţi să continue demersurile inițiate odată cu acest Forum.

Educaţie (EDU). Bazându-se pe viziunea potrivit cărei Educația din România anilor 2030 va fi o prioritate asumată de societatea românească în ansamblul său, grupul a căutat soluții și măsuri practice care să transforme actualul sistem de educație într-unul integrat(-iv), meritocratic, echitabil și dinamic – un sistem care să genereze continuu bunăstare şi coeziune prin încurajarea de valori, responsabilitate şi inovație. În general, soluțiile formulate vizează promovarea învățării non-formale ca parte integrantă a structurii de educație și susținerea sportului și a științelor ca aspecte esențiale din educația viitorilor adulți.

Tehnologie şi Antreprenoriat (TECH). Pentru România anilor 2030, este esențial ca antreprenoriatul să reprezinte o opțiune profesională viabilă și accesibilă, sprijinită de un cadru tehnologic modern, de instituții—publice, private și de educație— care să hrănească dezvoltarea unei culturi antreprenoriale naționale. În acest context, soluțiile grupului de expertiză se îndreaptă, în linii generale, către promovarea extensivă a antreprenoriatului în rândul publicului larg, către educarea antreprenorului cu privire la asumarea responsabilității individuale în procesul de lansare de afaceri, precum și către diminuarea distanței informaționale dintre antreprenori și investitori.

Cadru de dialog. Rolul pe care LSRS l-a purtat pe parcursul evenimentului și în activitățile ulterioare acestuia a constat în facilitarea interacţiunii dintre profesioniștii consacrați și tinerii studenți și absolvenți prezenți la Forum. Echipa LSRS s-a asigurat de existența condiţiilor optime pentru desfăşurarea discuţiilor, neluând parte activă în dezbateri sau în formularea celor 10 seturi de concluzii a căror publicare este inițiată astăzi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu