28 septembrie 2011

Sintezele dezbaterilor din cadrul grupurilor „Sănătate” și „Solidaritate Socială”

Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) continuă publicarea sintezelor privind dezbaterile ce au avut loc la Forumul „România Jună”, printr-o serie de două rapoarte ale grupurilor de lucru „Sănătate” și „Solidaritate Socială”.

Sintezele din aceste două domenii de dezvoltare sunt disponibile pe site-ul Forumului „România Jună” (http://www.romania-juna.eu/dezbatere/) şi vor fi supuse dezbaterii publice în mediul online, după ce concluziile tuturor celor 10 grupuri de expertiză vor fi publicate integral. De asemenea, persoanele interesate să transmită comentarii pe marginea acestora o pot face deja, accesând paginile de dezbateri dedicate (http://www.romania-juna.eu/dezbatere/sana/ şi http://www.romania-juna.eu/dezbatere/soc/ ).

Sănătate (SANA). Printr-un exercițiu de prioritizare, grupul SANA a identificat următoarele obstacole majore în calea dezvoltării sistemului de sănătate: finanțarea neadaptată la nevoile pacienților, lipsa unor mecanisme de plată care să răsplătească eficiența și calitatea serviciilor medicale, nemotivarea personalului medical, absența transparenței decizionale și o comunicare deficitară la nivel public și inter-instituțional. De asemenea, a fost semnalată și carența de date statistice publice privind performanța sistemului sanitar, pe lângă interesul insuficient acordat cercetării, promovării și inovării în cultura și practica medicală.

În acest context, soluțiile fundamentale propuse de membrii grupului se referă la creșterea componentei de strategie si de planificare pe bază de evidențe în organizarea serviciilor de sănătate, diversificarea și flexibilizarea resurselor financiare pe care sistemul de sănătate le poate accesa și elaborarea unui plan național de menținere a personalului medical în sistemul sanitar românesc.

Solidaritate Socială (SOC). Pe durata celor trei zile de dezbateri grupul SOC a identificat și analizat mai multe obstacole cu care România se confruntă astăzi în sectorul solidarității sociale: gradul scăzut de educaţie civică şi nivelul slab de participare cetățenească, dificultăţi serioase legate de politicile demografice și de accesul pe piaţa muncii (în special pentru grupurile sociale vulnerabile).
Soluțiile formulate pentru surmontarea acestor dificultăți se referă la colaborarea societății civile cu autoritățile publice și cu mediul privat în programe și proiecte ce vizează dezvoltarea voluntariatului, la promovarea instituției familiei și la corelarea sistemului de educație și de formare profesională cu cerințele pieței muncii.

Cadru de organizare. Reamintim că Forumul „România Jună” a adus laolaltă peste 200 de tineri studenți şi absolvenți români cu calificări deosebite – din țară și din străinătate – alături de profesioniști consacrați. Participanții au analizat și dezbătut posibile direcţii de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung pentru România în 10 domenii prioritare , asumându-şi, cu această ocazie, un rol activ în promovarea acestora. Rezultatele celor trei zile de dezbateri sunt publicate periodic sub forma unor sinteze ce redau într-o formă simplificată principalele aspecte abordate la Forum și concluziile fiecărui grup de expertiză. După o primă serie de trei – ce au vizat domeniile „Democrație și Justiție”, „Educație” și „Tehnologie și Antreprenoriat”, astăzi sunt publicate cele două sinteze amintite mai sus.

Responsabilitatea generaţiei actuale. Pe lângă identificarea de probleme şi formularea de soluţii, dezbaterile au vizat și responsabilizarea tinerilor prin delimitarea unor modalități concrete de implicare în proiecte de dezvoltare a celor 10 domenii prioritare. Propunerile – incluzând și proiecte asumate – se găsesc la finalul fiecărei sinteze.

Cadru de dialog. Rolul pe care LSRS l-a purtat pe parcursul evenimentului și în activitățile ulterioare acestuia a constat în facilitarea interacţiunii dintre profesioniștii consacrați și tinerii studenți și absolvenți prezenți la Forum. Echipa LSRS s-a asigurat de existența condiţiilor optime pentru desfăşurarea discuţiilor, neluând parte activă în dezbateri sau în formularea celor 10 seturi de concluzii a căror publicare este inițiată astăzi.

Următoarele sinteze. În decursul săptămânii viitoare, un nou set de sinteze va fi dat publicității în același format și în aceleași condiții de informare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu