19 octombrie 2012

Burse Germania - DAAD

Burse pentru studiu şi cercetare în Germania
Aplicați acum pentru anul universitar 2013/2014!

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă burse pentru școli de vară/cursuri de limbă, pentru studii de masterat şi stagii de cercetare pentru anul universitar 2013-2014, în cadrul universităţilor din Germania. Sunt finanţate şi programe de studii de masterat şi cercetare cu predare în limba engleză.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 noiembrie 2012. Pentru finanţarea unui loc de studiu sau cercetare pot aplica absolvenţi, masteranzi, doctoranzi şi cercetători din cadrul universităţilor româneşti. Studenţii care doresc să-şi aprofundeze cunoştiinţele de limbă germană pot aplica până la data de 30 noiembrie pentru un curs de limbă, în Germania.

Informaţii detaliate referitoare la condiţiile de aplicare, actele necesare si serviciile incluse pot fi găsite la: http://www.daad.ro. O descriere completă a programelor de bursă o găsiţi aici: http://issuu.com/daadromania/docs/brosch_re_rumaenisch_pdf?mode=window&viewMode=doublePage

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) este cea mai mare organizație pe plan mondial care sprijină schimbul internațional de studenți și cercetători. DAAD organizează și finanțează schimbul de studenți și cercetători, intermediază cadre didactice universitare și lectori, informează în întreaga lume despre Germania ca loc de studiu și cercetare și sprijină procesul de internaționalizare a instituțiilor de învățământ superior germane. Bugetul instituției este constituit din contribuțiile mai multor ministere, în special ale Ministerului Afacerilor Externe, din fonduri europene, precum și din fonduri puse la dispoziție de către unele organizații private.

Anul trecut au beneficiat peste 600 de studenți și cercetători români de finanțare din partea DAAD, atât în cadrul programelor individuale de studii cât și în cadrul proiectelor de cooperare. De aceeași finanțare se bucură, anual, 200 de cetațeni germani care, prin intermediul DAAD, studiază în cadrul universităților din România. În plus, DAAD sprijnă numeroase proiecte de cooperare inter-universitară și intermediază accesul tinerelor cadre didactice în universitățile din România. Volumul de finanţare acordat României în acest an este de circa 3 milioane euro.


Persoană de contact

Katja Lasch
021-310.15.40


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu