3 octombrie 2013

Scrisoare către Janez Potočnik, Comisar UE pentru Mediu

Stimate Domnule Comisar Potočnik,

În cadrul comunicărilor sale pe această temă Direcția Generală Mediu a Comisiei Europene a subliniat faptul că este informată despre evoluţiile de la Roşia Montană şi că aceasta este o problemă care ţine de competenţa României, deoarece nu a fost emis niciun acord şi nu a fost realizat niciun studiu de evaluare a impactului de mediu (EIA).

Guvernul României trebuie să asigure respectarea întregii legislaţii UE in domeniu.
Cu toate acestea, Guvernul României nu doreşte aplicarea legislaţiei UE relevante. A aprobat un proiect de lege1 care urmăreşte să declare proiectul minier comercial de la Roşia Montană ca fiind de interes naţional deosebit în scopul de a lansa o procedură de expropriere rapidă şi de a eluda legislaţia relevantă aplicabilă, inclusiv directivele UE. Nu este o coincidenţă faptul că printre autorii acestui proiect de lege se află Ministrul mediului din România, Dna Rovana Plumb şi Daniel Barbu, Ministrul Culturii, care s-ar afla in situaţia imposibilă de a aproba un proiect minier care este in esenţa sa ilegal.
În 2003 Comisia UE a finanţat un contract PHARE de 97.905,00 Euro, Nr. RO 006.14.02.01 TA, în cadrul general al cerinţelor Directivei EIA, aplicabile propunerii de proiect minier pentru aur şi argint de la Roşia Montană; beneficiarul contractului a fost ministerul mediului din România. V-aş fi recunoscător dacă mi-aţi putea transmite confirmarea dvs. privind modul în care aceste fonduri au asigurat aplicarea cerinţelor directivei EIA la Roşia Montană.
Acordul de mediu nu a fost încă emis şi nu a fost realizat niciun studiu de EIA, iar proiectul de lege propus de Guvernul României spre adoptare de către Parlamentul României reprezintă un act preliminar pentru facilitarea emiterii acordului de mediu pentru proiectul minier de la Roşia Montană, prin "facilitarea conformării" cu o serie de Directive UE. În scrisoarea anexată veţi găsi un rezumat privind modul în care prevederile acestui proiect de lege urmăresc să îl "ajute" pe titularul proiectului minier de la Roşia Montană să se conformeze cu o serie de Directive UE. Prevederile sunt discriminatorii; ele se aplică doar titularului proiectului de la Roşia Montană şi nu au la bază proceduri general aplicabile adoptate de autorităţile din România în demersul lor de a transpune integral legislaţia Europeană. Prin adoptarea acestor prevederi, autorităţile române ar încălca obligaţiile asumate prin Directivele Europene. Dat fiind că rolul Comisiei este de a se asigura că întreaga legislaţie UE relevantă este aplicată, sper că veţi considera că acest proiect de lege impune luarea de măsuri şi aştept cu interes să citesc reacţia dvs.
În iunie 2010 aţi decis să nu acţionaţi în legătură cu votul covârşitor al Parlamentului European (PE) pentru interzicerea mineritului cu cianuri în Europa2 afirmând următoarele:"...Comisia consideră că o interzicere generală a cianurii în activităţile miniere nu se justifică din punct de vedere al protecţiei mediului şi a sănătăţii. Legislaţia existentă în special cu privire la managementul deşeurilor din minerit include cerinţe precise şi stricte care asigură un grad de siguranţă corespunzător al instalaţiilor pentru deşeuri miniere. ..., o interzicere generală a utilizării cianurilor ar presupune închiderea minelor existente care funcţionează în siguranţă. Acest lucru ar avea un impact negativ asupra locurilor de muncă fără a aduce o valoare adăugată pentru mediu şi sănătate. ... în plus, Comisia consideră că prioritatea ar trebui să fie aplicarea deplină a Directivei de către Statele Membre. În calitate de custode al Tratatului, Comisia intenţionează să ia toate măsurile necesare care sunt de competenţa sa pentru a asigura aplicarea deplină şi corectă a Directivei în practică."3 Cu toate acestea, rezoluţia adoptată în PE se referea la minele noi, nu la cele existente. Între timp nici una din minele comparabile, de ex. în Finlanda, se pare că nu respectă directiva cadru pentru apă, noua directivă privind substanţele prioritare şi directiva privind deşeurile miniere.4 Iar proiectul propus la Roşia Montană este încă mult mai în urmă. Deşi exemplele din Finlanda au probleme cu arsenic, uraniu şi alte substanţe radioactive, metale grele, cianură, scurgeri de deşeuri şi produse toxice de descompunere, acestea funcţionează in regim normal şi operatorii fac lobby pentru legi mai permisive.
În lumina acestor realităţi îngrijorătoare, sper că veţi reconsidera rezoluţia PE şi veţi interzice cianurile în minerit până când statele membre pot asigura aplicarea completă şi corectă a directivelor care asigură siguranţa mediului şi sănătăţii.

Cu stimă,

Asociația Alburnus Maior
Roșia Montană, România


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu